Етюд

Въздушна целувка, открехната врата, къдричка, разпилени играчки, сбърчено носле, разлята чаша вода, събуто чорапче, безпорядък, ококорени очи, изстинало кафе, озъбена усмивка, несгънато пране, най-нежната прегръдка.

Дишам

Обичам

Благодаря

/За музикален фон на тази публикация натиснете Play/

Сподели в Facebook